OnLine Kontakt Obrazac

Poštovani kupci i posjetitelji ZetraMont.hr web shopa,

sve svoje upite možete postaviti putem obrasca klikom na link ispod. Po slanju upita, naši će Vas zaposlenici kontaktirati u najkraćem mogućem roku. Ukoliko imate preferiran način komunikacije, molimo Vas da ga navedete u sklopu poruke.

Poštujemo Vaša prava i zaštitu osobnih podataka, a navedene podatke ćemo koristiti samo i isključivo u svrhu obrade Vašeg upita. Više informacija potražite u zaštita privatnosti te politici zaštite osobnih podataka u tekstu s vaše desne strane, a klikom na link ispod “Klikni ovdje” otvara Vam se stranica s kontaktnim obrazcem kroz koji nam se možete obratiti.

Povrat i reklamacije

by | ožu 26, 2023

Reklamacija proizvoda, neispravne pošiljke i materijalni nedostaci

ZETRA MONT d.o.o. odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje putem web-trgovine, u roku od dvije godine od predaje robe Kupcu (u Zakonu definirane kao prijelaz rizika na Kupca), u skladu s pozitivnim zakonima Republike Hrvatske, posebno sa Zakonom o obveznim odnosima te za ostvarenje prava proizašlih iz postojanja materijalnog nedostatka proizvoda nije potreban jamstveni list.

Ukoliko se materijalni nedostatak pojavi u roku od godinu dana od predaje robe Kupcu, odnosno od prijenosa rizika na Kupca, smatra se da je nedostatak već postojao u vrijeme predaje robe osim ako Zetra Mont d.o.o. (Prodavatelj) ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari.

Ako se nedostatak pojavi nakon isteka roka od godinu dana od prijelaza rizika na Kupca, Kupac treba dokazati da je nedostatak postojao u vrijeme prijelaza rizika (predaje robe).

Nakon isteka roka od dvije godine, Prodavatelj Zetra Mont d.o.o. i dalje je odgovoran za nedostatke koji su mu prilikom prijelaza rizika bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

U slučaju neispravnosti proizvoda za koji je izdano jamstvo, Zetra Mont d.o.o.  je dužan organizirati popravak proizvoda te snositi troškove istog u punom iznosu (troškovi prijevoza, dolazak servisera, popravak…), osim ako Kupac prethodno nije prekršio uvjete za ostvarivanje jamstva (npr. popravak kod neovlaštene osobe i slično).

Ako je za proizvod izdano jamstvo, Kupac može zatražiti zamjenu proizvoda u slučaju da Prodavatelj odnosno Proizvođač ne popravi stvar u razumnom roku. Zamjena proizvoda bez da ga se prethodno pokuša popraviti moguća je samo ako je tako definirano u uvjetima pojedinačnog jamstva za proizvod.

Zetra Mont d.o.o. nema pravo naplatiti obavljenu uslugu i troškove dolaska za izvršeni popravak ili zamjenu proizvoda u jamstvenom roku, ako su ostvarene sve pretpostavke za ostvarivanje prava Kupca na popravak ili zamjenu proizvoda. Drugim riječima, Zetra Mont d.o.o. ima obvezu snositi troškove nastale u vezi popravka ili zamjene proizvoda u jamstvenom roku.

Naručeni proizvodi pakiraju se i slažu na način da se redovitim rukovanjem u dostavi ne oštete. Kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave. U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja  pošiljke, kupac ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti prigovor odmah pri uručenju  pošiljke. Iznimno, prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja  pošiljke može se podnijeti nakon uručenja pošiljke u roku od 2 dana, samo ako kupac priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke nije nastalo nakon uručenja.

Potpisom potvrde o primitku pošiljke kupac potvrđuje da nema prigovora na dostavljene proizvode. Odbijanjem primitka neispravne pošiljke, dostavna služba će pošiljku vratiti  Zetra Mont d.o.o.- u . U slučaju skrivenog nedostatka proizvoda, a što kupac može utvrditi tek uvidom u proizvod, omogućuje mu se jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjena proizvoda ili umanjenje cijene.

Prigovori se šalju  e-mailom na: info@zetramont.hr ili pismeno na adresu Zetra Mont d.o.o., Ul. 2 Zaloka 35., 40 317  Podturen.

Zetra Mont d.o.o. će pismeno potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana od zaprimanja prigovora (sukladno Zakonu o zaštiti potrošača).

Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupac je dužan sam snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na povrat robe.
U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Zetra Mont ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na svoje računalo s ovog linka.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku 14 dana od dana primitka narudžbe.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

 • ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje – ukoliko je bila otvorena nakon dostave;
 • ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nepopravljivo pomiješana s drugim sadržajima;
 • ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok upotrebe.

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac je o tome dužan obavijestiti ZETRA MONT d.o.o. i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili e-mailom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu.

ZETRA MONT d.o.o. će potvrditi primitak obavijesti o jednostranom raskidu.

Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu predana u posjed roba koja čini predmet ugovora ili osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik.

Ukoliko kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, ZETRA MONT d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat primljenog novca, bez odgode, a najkasnije u roku 14 dana od dana povrata robe ili nakon dostavljenog dokaza da je roba poslana.

Povrat novca vrši se uplatom na tekući račun kupca. Kupac je dužan robu poslati bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu.

Kupcu se uplaćeni iznos vraća samo za protuvrijednost proizvoda, što znači da se ne vraćaju plaćeni troškovi dostave robe. Primjerice, ukoliko je kupac platio iznos od 156,73 €, od čega je 150€ cijena proizvoda, a 6,73€ trošak dostave, na račun kupca se ne uplaćuje cijeli iznos od156,73€. Također, troškove povrata robe snosi kupac.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je nastalo kao rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe i dužan je nadoknaditi mogući gubitak vrijednosti proizvoda ukoliko taj gubitak vrijednosti proizlazi iz nepotrebnog postupanja s robom, a do kojeg se dolazi provjerom kvalitete, značajki i načina djelovanja robe.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu ZETRA MONT d.o.o., .,Ul. 2 Zaloka 35, 40 317 Podturen ili elektroničke pošte na adresu e-pošte info@zetramont.hr ili osobno u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresi ZETRA MONT d.o.o., .,Ul. 2 Zaloka 35, 40 317 Podturen.

Kako bi potrošaču ZETRA MONT d.o.o. odgovorilo na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača ZETRA MONT d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora ZETRA MONT d.o.o. i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko isto nije moguće nadležan je Općinski građanski sud uVaraždinu uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije.

Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.zetramont.hr  te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu www.zetramont.hr i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.

ZETRA MONT d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o zaštiti potrošača.
Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

REKLAMACIJA ILI RASKID UGOVORA?!

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uvjete korištenjaUvjete poslovanja i prodaje, a isto tako pažljivo pročitajte Vaša prava na reklamciju kako bismo izbjegli neugodne situacije. U slučaju da trebate reklamirati nedostatak proizvoda ili jednostavno želite raskinuti ugovor online kupnje možete pokorisiti jedan od donjih linkova u skladu s gornjim uputama.
7

Vijesti

Povezane objave

#zetramont

Zapratite nas na Instagramu

Besplatna dostava

Besplatna dostava za sve narudžbe iznad 300 €

*ne ukljkučuje paletnu dostavu

Sigurna kupnja

Nudimo garanciju sigurne kupnje

100% Zadovoljstvo

14-dnevno jamstvo povrata novca

Online podrška

Online podršku radnim danom od 09h - 17h

0
  0
  Vaša košarica
  Vaša košarica je praznaPovratak u trgovinu
  preloader